10:38, 03 июня 2021

Наденем на коров противогаз – и планета спасена