17:12, 26 июня 2014

Отказ от медпомощи - право гражданина