17:53, 05 августа 2015

Лицензирование - инструмент влияния на врача