программа: Уроки истории
03:00, 30 мая 2011

Гитлер не ожидал отпора на Крите