20:07, 22 августа 2018

Христианство открыло канал влияния Византии на Русь